View Accommodation in Mid Wales and The Brecon Beacons
Food and Shopping in Mid Wales and The Brecon Beacons
Attractions in Mid Wales and The Brecon Beacons
Attractions in Mid Wales and The Brecon Beacons
Activities in Mid Wales and The Brecon Beacons
What's on in Mid Wales and The Brecon Beacons
Gardens in Mid Wales and The Brecon Beacons
Attractions in Mid Wales and The Brecon Beacons
Map Search of Mid Wales and The Brecon Beacons
Enjoy the Wildlife around Mid Wales and The Brecon Beacons
Enjoy the many walking trails within Mid Wales and The Brecon Beacons
Enjoy the many Cycle Routes within Mid Wales and The Brecon Beacons
Welcome to the Explore Mid Wales and The Brecon Beacons Website

Special Offers

Powys County Council is delighted to announce the launch of the all new Explore Mid Wales website.

upcoming events

Mae'r haul yn llifo dros y mynyddoedd, y cymylau'n cronni ar y gorwel ac mae teimlad o ryddid di-gyffwrdd yn swatio'n fodlon yng nghalon Cymru. Anadlwch yn ddwfn, ciciwch eich sodlau a neidiwch i wlad sy'n llawn cyfleoedd ac antur.

... Mae Canolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog yn eich croesawu.
Dyma ddechrau'r daith. Ydych chi'n barod? Mae ein gwefan yn rhoi'r llwyfan perffaith i chi gynllunio. Cewch ollwng eich traed i afon ffres, troedio'n ofalus o amgylch castell llawn bwganod, tuchan wrth ddringo llwybr mynyddig neu lansio ar antur seiclo - a threfnu'r cwbl o'ch cadair gyfforddus.

Trwy'r wefan, gallwch chwilio am amrywiaeth o bethau, yn cynnwys llety, gerddi, atyniadau a gweithgareddau bydd yn ein helpu i roi darlun bywiog o rai o'n hoff drefi a rhoi'r gallu i chi drefnu eich gwyliau unigryw eich hun, yma yng nghanolbarth Cymru, trwy ein tudalen creu eich llyfryn eich hun.
Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Ganolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog.(C) 2007 - 2016 Explore Mid Wales. All Rights Reserved
Website Design: Trimast Systems Limited